วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกรายการวิทยุการศึกษา

 










นิทานอาเซี่ยนสำนักพิมพ์พาสกับกลุ่มเบญจรงค์
บันทึกรายการวิทยุที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ออกอากาศทุกวันอังคาร บ่ายโมง 
ดำเนินรายการโดย อาจารย์พนอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น