วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

งานรวมเส้น นิทรรศการ " ชำแหละ "
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2555 เวลา 10.00 - 18.00 น.
หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกข์ สวนรถไฟ ข้างตึก ปตท.
)งานนิทรรศการ 70 ปี อ.บัณฑิต ผดุงวิเชียร
นิทรรศการภาพประกอบสีน้ำ ปี 2553